Legkeresettebb alkotók
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Vaszary János keresett alkotó
  Vaszary János
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László
 • Mednyánszky László keresett alkotó
  Mednyánszky László

Brocky Károly Tanulmányok

 1. Brocky Károly - Vágyakozás
  1. Brocky Károly (1807-1855) a magyar biedermeier festészet egyik kiemelkedő mestere. Életművének zömét, legszebb képeit Londonban alkotta meg, abban a városban, amely 1837-től kezdve otthona volt. A szegény temesvári fiú bécsi akadémiai tanulmányok és sok nélkülözés után egy gazdag skót mecénás hívására kerül ki Angliába, ahol hamarosan a felsőbb körök megbecsült portrfestője lett. Különféle mitológiai kompozíciók, vallásos zsánerképek után talál rá igazi műfajára, a portréra, s azon belül is a női portréra. Életművének mintegy 200 azonosítható portréja zömében női modelleket ábrázol. Brocky csak korai műveit jelezte, londoni korszakának már csak az elején fordulnak elő szignált képek. E kép szignálatlan volta tökéletesen megfelel az 1850 körüli Brocky festői praxisának.
   Brocky a magyar biedermeier festészetnek egy erősen "angolos", egyedülálló vonulatát képviseli. A bécsi biedermeier hideg, élesrajzú, kemény színhatású, zománcos felületű képeivel szemben Brocky stílusát a mélytűzű színek, az oldottabb, pasztózusabb ecsetkezelés, egy érzékibb festőiség jellemzi. Valóban az érett Brocky festészetének fő inspirálója az angol festészetnek az a Van Dycktól induló, s Gainsborough-n keresztül érvényesülő stílusa, amelyben alapos, csaknem realista természetábrázolás, a pontos leképezés igénye egyesül egy barokkos, lendületes festőiséggel. Ezt a barokkos dinamikát erősítik Brocky képeinek mindig természetes, az élő test plaszticitását, melegségét érzékeltető fény-árnyék kontrasztjai is.
   Brocky nagy korszaka az 1850 körüli évekre tehető. Lajta Edit, a művész monográfusa írja: "Művészi oeuvre-jének utolsó, érett alkotásai a félalakos női aktok, amelyek a női arcképek és a mitológiai kompozíciók közötti átmeneti típust képviselik. Túl a biedermeier édeskésségén (...) az élő, emberi test forró, érzéki, lüktetően eleven ábrázolásai. A modelleket rendszerint bonyolult, ellentétes mozgásirányú pózban állította be. (...) A női testeket érzékletes, széles ecsetvonásokkal festette meg, hosszú hajuk lágyan omlimk le, lehunyt szemű arcukról csöndes nyugalom sugárzik. Brocky ízig-vérig kolorista jellege, érdeklődése az emberi test szépségei iránt aktjain közvetlen őszinteséggel nyilvánul meg. Festői tudásának teljében alkotta őket, olyan hitvallással az élet szépségeiről és örömeiről, amely a reneszánsz és a barokk nagy mestereinek példáját idézi." (62).
   Brocky most árverésre kerülő művének legközelebbi rokona a Lajta Edit monográfiájában 58. szám alatt katalogizált Pihenő nő című kompozíció az 1850 körüli évekből (Olaj, vászon, 53,5 x 47 cm; Jelzés nélkül; Magyar Nemzeti Galéria, Ltsz.: 1519. Reprodukálva: Lajta Edit: Brocky Károly. Budapest, 1984. 85. kép). A két mű nemcsak méretében egyezik meg szinte pontosan, de az ábrázolt modell, s ruhája is felismerhetően ugyanaz. Mintha ugyanannak a mozgássornak két különböző fázisát látnánk. Mintha az egyik kép érzéki sugallatú kérdésre a másik lenne a felelet. Párdarabokról lehet szó, s ez a korszak festészetében egyáltalán nem volt szokatlan.

   Irodalom:
   Lajta Edit: Brocky Károly. Budapest, 1984. Képzőművészeti Alap Kiadó
   GB
 2. Brocky Károly - Ceres and Triptolemos
  1. In Roman mythology, Ceres is the goddess of growing plants (particularly cereals) and of motherly love. Ceres was worshipped in Ancient Roman religion and is usually equated with the Greek goddess Demeter. Ceres was the daughter of Saturn and Ops, wife-sister of Jupiter, mother of Proserpina by Jupiter and sister of Juno, Vesta, Neptune and Pluto. Works of art depicted Ceres conventionally with a scepter, a basket of flowers and fruit, and a garland made of corn ears. Ceres made up a trinity with Liber and Libera, who were two other agricultural gods.

 3. Brocky Károly - Cupid and Psyche
  1. Cupid is the Roman god of love and the son of Venus. He is a small, winged boy, blindfolded, carrying bow and arrows. The arrows, once struck the heart, makes the victim fall in love. He is also portrayed as a young man with his beloved Psyche, with Venus or with a small group of winged infants (the Amoretti or Amorini). Some traditions say that he was born from a silver egg. Cupid is also known by another one of his Latin names, Amor and is equated with the Greek god Eros.

 4. Brocky Károly - Fiatal nő virágot öntöz az ablakban
  1. Brocky Károly bécsi tanulmányai során tette magáévá a biedermeier korának hétköznapi, idilli, kispolgári szemléletét. A főleg szentimentális női portréiról ismert festő jobb megrendelési lehetőségeket keresve elhagyta Közép-Európát, és 1846-tól Angliában tevékenykedett. Itt készült életképi jellegű nő-, gyermek- és anyaábrázolásainak sora. Az "Ablakban virágot öntöző fiatal nő" c., 1847 után keletkezett kis lapot az akvarelltechnika friss könnyedségével, áttetsző, finom színekkel készítette. Az aprólékosan részletező XIX. század közepi olajképekhez viszonyítva ez a felszabadult forma- és színkezelés feltehetően Brocky itáliai tapasztalataira utal. Az angol akvarellfestés egyedülálló tradíciója is befolyásolhatta a szigetországban működő magyar festő munkásságát.
   Magyar Nemzeti Galéria, Budapest